Sök:

Hur lär läroboken?

Om hur krig förklaras och förmedlas i historieläroböcker på grundskolan och gymnasiet

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt krig förklaras och förmedlas i tre grundskoleläroböcker och i lika många gymnasieläroböcker. De fyra krig jag har valt att fokusera på är: Trettioåriga kriget, Napoleonkrigen, Andra världskriget och Vietnamkriget. Min metod bygger på en metod av Halvdan Eikeland och på Tom Wikmans tio principer för en god lärobok. Mina resultat visar att läroböckerna genomgående är ganska dåliga på att förklara orsakerna till de fyra krigen. Läroböckerna är heller inte speciellt elevaktiva utan upplevs som slutna texter. Läroböckerna källhänvisar inte sina primärkällor på ett tillfredställande sätt och ingenstans visas att kunskap på relativ och inte alltid bestående. Den lärobok som klarade sig bäst i min undersökning var Historien pågår.

Författare

Kerstin Stensson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..