Sök:

Hur fungerar kommunikationskanalerna i ett icke-kommersiellt
företag?

en fallstudie på en bostadsrättsförening i Luleå


Uppsatsen behandlar ämnet marknadsföring och kommunikation i ett icke- kommersiellt företag. Jag har undersökt hur en bostadsrättsförening kommunicerar med sina medlemmar och vilka kanaler de använder sig av. Den teoretiska delen omfattar intressentmodellen som beskriver sambandet mellan omgivningen och intressenterna och hur relationerna fungerar. Kommunikationsmodellen förklarar flödet från avsändaren av meddelandet till dess att meddelandet når mottagaren. Jag förklarar också olika typer av kommunikationskanaler. Metoden för uppsatsen är en fallstudie som jag genomfört i form av en enkät riktad till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ränseln i Luleå. Jag kan konstatera att föreningens medlemmar använder till stor del mer traditionella sätt vid kommunikation och att ny teknik inte används lika mycket av äldre människor. Unga och nya medlemmar utgör den grupp som i huvudsak använder sig av ny teknik. Personliga kontakter har också en stor inverkan på föreningens kommunikation och marknadsföring. Föreningen har stora möjligheter att utveckla och förbättra sina befintliga kanaler.

Författare

Susanne Henriksson

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..