Sök:

Hur aromaterapi via luktsinnet kan pa?verka livskvaliteten


Bakgrund: Aromaterapi kan anva?ndas i olika syften, exempelvis fo?r avslappning, stimulering och fo?r att lugna individer. Denna Komplementa?ra- och Alternativa Metod (KAM) anva?nds va?ldigt begra?nsat i Sverige idag, men anva?nds som ett komplement inom ha?lso- och sjukva?rden i andra la?nder. Va?rdens ansvar a?r att ge en god va?rd i samra?d med patienten genom att ta ha?nsyn till individens livsva?rld. I denna studie definieras livsva?rld som en helhetssyn pa? ma?nniskan och utga?r fra?n begreppet livskvalitet ur ett subjektivt och objektivt perspektiv. Den teoretiska fo?rankringen utgick fra?n ett humanvetenskapligt perspektiv knuten till Dahlberg och Segestens definition av livsva?rldsperspektiv.Syfte: Att underso?ka om Aromaterapi via luktsinnet kan pa?verka faktorer som kan vara av betydelse fo?r livskvaliteten.Metod: En systematisk litteraturstudie av nio artiklar publicerade 2010-2015 och tva? artiklar publicerade 2000 och 2005 som kom till genom sekunda?rso?kning. Samtliga artiklar granskades genom fo?rfattartriangulering och analyserades sedan med ett induktivt arbetssa?tt.Resultat: I studien framkom skillnader i den upplevda effekten av aromaterapi och de objektiva va?rdena som ma?ttes. Va?r studie visade olika effekter av aromaterapi, beroende pa? i vilket syfte doftstimuleringen anva?ndes. Aromaterapi via luktsinnet med hja?lp av eteriska oljor kan o?ka va?lbefinnandet hos ma?nniskor, men fungerar inte pa? alla indikationer.Slutsats: Aromaterapi kan ha effekt beroende pa? indikation och har en sto?rre verkan pa? individens subjektiva upplevelser ja?mfo?rt med de objektiva ma?tta va?rdena. Vidare forskning ba?de ur ett va?rdvetenskapligt och medicinskt perspektiv fo?resla?s. 

Författare

Madeleine Wickström Maroua Chniti

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..