Sök:

"Ho Chi Minh sucks dead dicks"

hur krig representeras i antikrigsfilm


Vi har tittat på hur krig representeras i antikrigsfilm genom att jämföra en antikrigsfilm med en krigsfilm. Filmerna vi valde att undersöka är Plutonen, som anses vara en antikrigsfilm och krigsfilmen De gröna baskrarna. Vi har tittat på de sätt på vilket betydelse skapas, vilka skillnader och likheter som finns mellan de två filmerna. Det gör vi genom att undersöka hur grepp som klippning och dramaturgi används för att representera fienden, de egna, lidande och vem skulden läggs på. Vi har kommit fram till att antikrigsfilmen och krigsfilmen som vi undersökt inte är två konkurrerande diskurser. Båda innehåller krigs- och antikrigsdiskurser. Filmerna skiljer sig främst genom det sätt på vilket lidande representeras. Men likheterna är många och en slutsats blir att det är svårt att komma ifrån den kultur man är en del av. Antikrigsfilmen blir på en del sätt starkare krigspropaganda än krigsfilmen, då den vågar ta upp hemskheter med krig, men förklarar dem och undviker att kritisera den rådande makten.

Författare

Mikaela Sjöstedt Magnus Tosser

Lärosäte och institution

Luleå/Musikhögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..