Sök:

Here comes Peppi Langstrømpe!

En studie om berättelseskildringen av Pippi Långstrump i översättningar till engelska, finska och norska

Litteraturvetenskap, Astrid Lindgren, Pippi Långstrump

Författare

Alexandra Åkeli

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..