Sök:

Helikoptern som sjuktransport

Hur har utvecklingen av MEDEVAC (sjuktransport) sett ut i den moderna krigfo?ringen och i milita?rteorin med exemplen Vietnam och dagens Afghanistan


Helikoptern som sjuktransport är ett väl beprövat system. Dess förmåga att landa och starta på nästintill vilka platser som helts gör den mycket lämplig för denna typ av arbete. Även om förmågan funnits i nästan 50 år är teoribildningen kring MEDEVAC bristande. I arbetet kommer helikopterns användande som MEDEVAC-­?resurs under Vietnamkriget och Afghanistankriget att analyseras. I båda dessa fall analyseras även de doktriner som styr användandet av MEDEVAC. Brister i teoribildning kring MEDEVAC är centralt för detta arbete, då syftet är att belysa de brister i utveckling som det kan ha inneburit. De slutsatser som dras av dessa analyser är att den taktiska och doktrinära utvecklingen inte utvecklats i någon större utsträckning under denna period. De framsteg som har gjorts har framför allt varit teknisk utveckling samt att resursen värderas mer och används på ett försiktigare sätt.

Författare

Erik Werin

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..