Sök:

Hedgefonders prestation i ekonomisk nedgång

En undersökning av dagens kris i jämförelse med IT-krisen

Ur ett historiskt perspektiv har hedgefonder som grupp klarat sig bra i finansiella kriser, vilket tyder på att deras strategier och förvaltning fungerar. De omgärdas av friare placeringsregler än traditionella fonder vilket gör att korrelationen med marknaden (SIXRX) är låg. Eftersom dagens ekonomiska kris är den värsta på länge är det intressant att undersöka om hedgefonder lyckats även i denna kris. Syftet är att ta reda på hur hedgefonder med sitt säte i Sverige har presterat i den nuvarande ekonomiska krisen, i jämförelse med hur de presterade under ITkrisen. Förklaringar till hedgefondernas prestationer söks i deras förutsättningar och strategier i relation till varandra och andra fonder.Resultatet av undersökningen visar att hedgefonder med sitt säte i Sverige har presterat sämre i den nuvarande krisen än under IT-krisen. Undersökningen visar också att hedgefonders korrelation med traditionella fonder samt marknaden har ökat sedan förra krisen. Troliga förklaringar är att dagens ekonomiska nedgång drabbade de flesta tillgångsslag och marknader samtidigt, kraftigt ökad ovillighet att ta risk hos banker och investerare, extrem volatilitet på marknaden, förbud mot blankning samt ändrade regler för fonder.

Författare

Jonas Sandström Erik Svenson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..