Sök:

Handbok för projektledning

En digital handbok i projektledning baserad på både erfarenheter och litteratur.

Författare

Patrik Eriksson Tobias Jonsson David Thörnqvist

Lärosäte och institution

Luleå/Musik och medier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..