Sök:

Gringo - en språklig förnyare men hur?

En genre- och stilanalys av ett nytt samhällsmagasin över kulturgränser

The essay is an effort to examine and define three examples of liminal dance performances through an aesthetic, hermeneutic and semiotic analysis. The examples are three dance or liminal performances, made by three different choreographers and performed at ?Moderna Dansteatern? and ?Dansens Hus? in Stockholm during September and October 2005. In the effort to determine the liminal and cross-over in the performances, the analysis focus on aspects such as: the character of the work, choreography, the use of scenery, stage light, requisites, conception of place and interior room, the use of costume and mask, the use of different media as text, pictures, film, and music or not using any these, and the interaction with the audience. The analysis depends on a historical background and the use of literature in the subject. The result of the analysis is that these cross-over performances are very different in character of these aspects and aesthetic form. The definition of dance and performance is, in itself, liminal and difficult to determine.

Författare

Johanna Staaf

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..