Sök:

Grafisk profilering av Vextech AB


Design, Grafiskt program, Symbol, Hair

Författare

Daniel Blomster

Lärosäte och institution

Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..