Sök:

Grafisk Design Identitet

Grafisk identitet + min identitet som grafisk designer.

Ett undersökande av min identitet som grafisk designer, genom det praktiska arbetet med att ta fram en grafisk identitet.

Författare

Minna Sakaria

Lärosäte och institution

Konstfack/Grafisk Design & Illustration

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..