Sök:

Graffiti

Varför riskera fängelse för ett brott som inte lönar sig?


Straffskalan för klotter skärps hela tiden. Ändå är det många som håller på. Det måste vara något annat än spänningen och viljan att synas som driver klottrarna.Den här artikelserien fokuserar kring problematiken och de rättsliga, konstnärliga och personliga aspekterna av klotter, samt personerna bakom ? både polis ochklottrare.

Författare

Andreas Thors

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..