Sök:

Google Maps som spelmotor för mobila plattformar


Spel kan utvecklas på flera olika sätt med flera olika utmaningar. I detta arbete undersökts det hur lämpligt det ?ar attutveckla och implementera ett spel tillsammans med Google Maps. Undersökningen testar hur det går att implementera vanliga element som förekommer i spel tillsammansmed Google Maps. Dessutom undersöks hur mycket dataanvändning som Google Maps använder för olika typer av kartor som den erbjuder. Detta har genomförts genom att implementera ett spel baserat på Google Maps som grundmoment i spelet och undersöker där ifrån resultatet av implementationen. ?Aven förflyttning ?over kartan undersökts och hur mer traditionella spelanspassade kontroller som joysticks anpassar sigtill Google Maps jämfört med dess normala interaktion undersöks. Undersökningen resulterar i att Google Maps erbjuder goda möjligheter att tillämpa vanliga spelelement. Dessutom visar undersökningen av datanvändingen att den normala kartypen ?är mest effektivast medans terrängkartan användersig av mest nätversdata. Google Maps vanliga touchinteraktion visas lämpas sig mest för precisionförflyttningar och ger användare lättare att förstå interaktionen men andra typer av kartförflyttningar kan också tillämpas.

Författare

Wall Ante

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..