Sök:

#Golfhälga

En kvalitativ studie om anva?ndarupplevelser och anva?ndbarhet vid utveckling av Karlstad Golfklubbs mobila webbplats.

I en va?rld av smartphones och la?splattor i ha?nder pa? folk i alla a?ldrar a?r kraven pa? webbplatser ho?gre a?n de var fo?r sju a?r sedan. Trots detta a?r det ma?nga som inte anpassat sin webbplats fo?r att ackommodera fo?r det. Denna studie riktar sig till att o?ka anva?ndarupplevelsen pa? den mobila webbplatsen fo?r Karlstad Golfklubb.!Problemet som studien har avsett att lo?sa, a?r bristen pa? anva?ndarva?nlighee och fo?rho?jda upplevelser hos golfare pa? mobilanpassade webbplatser. Svenska golfklubbar a?r ett tydligt exempel pa? webbplatser som inte genomga?tt den tekniska modernisering som dagens anva?ndare efterfra?gar och kra?ver. !Vi har med hja?lp av intervjuer och anva?ndartester tagit reda pa? hur behovet fo?r en mobilanpassad webbplats fo?r Karlstad Golfklubb ser ut och anpassat inneha?ller efter deras o?nskema?l och behov. Informationen fra?n intervjuerna och synpunkterna fra?n anva?ndartesterna har kopplats till teorier kring anva?ndarva?nlighet, anva?ndarupplevelser och interaktionsdesign, fo?r att bekra?fta studiens giltighet ur ett vetenskapligt perspektiv.!Resultatet i studien visar att man, genom en tydlig definition av ma?lgruppens behov och o?nskema?l, fo?renklar arbetet med att skapa en anva?ndarva?nlig mobilanpassad webbplats som fo?rho?jer upplevelsen ba?de pa? och utanfo?r golfbanan.

Författare

Bergkvist Joakim Djordjevic Aleksander

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..