Sök:

George W. Bush och spelet om The National Security Strategy -USA

s förändrade utrikespolitik efter 11 september 2001


Terrorattackerna 11 september 2001 kom att innebära dramatiska förändringar av den amerikanska utrikespolitiken. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av två olika teorier förklara denna förändring. För analysen av George W. Bush används kognitiv teori och för att analysera förhandlingsspelet mellan de centrala aktörerna inom USA:s utrikesförvaltning används Graham Allisons modell Governmental Politics,Analysen visar att Bush efter 11 september omtolkar förutsättningar för USA i världen och sin egen roll som president. Han tar en mer aktiv roll i skapandet av en ny utrikespolitisk strategi. Under det år som förhandlingar av denna strategis utformning genomförs påverkas Bush främst av ledarna för Försvarsdepartementet och Vicepresidenten. Det beror på att dessa dels har de bästa personliga relationerna med presidenten och att Försvarsdepartementet dessutom, till skillnad från utrikesdepartementet presenterar nya handlingsalternativ i linje med President Bushs preferenser.

Författare

Daniel Kipowski Peter Lilja

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..