Sök:

Framtagning av handbok till Revit Structure


Revit Structure är ett nytt 3D-modellerings program i Autodesks serie med ritprogram, speciellt utvecklad för byggnadsinformationsmodellering (BIM). Revit bygger på att användaren själv laddar in och placerar ut standardprofiler som till exempel pelare, balkar och väggar. När standardprofilerna är placerade i 3D-modellen kan de enkelt redigeras och förändras för att uppfylla de specifika kraven för just det byggnadsprojektet.     Den här rapporten är särskilt framtagen för att underlätta en övergång mellan programmen AutoCad och Revit Structure. Med rapporten följer en handbok som ska fungera som en introduktionskurs av programmet för studenter och konstruktörer. Handboken börjar med att gå igenom programmets upplägg och layout.  Där efter följer handboken ett byggnadsprojekt från start till mål. Varefter successivt byggnaden växer fram får användaren kunskaper om de vanliga verktygen då fler element tillförs och sammanfogas. I och med detta låter handbokens övningar användaren träna på de viktigaste verktygen på flera olika sätt och tillsammans med flera olika byggnadselement. Användaren får på det här sättet grundläggande kunskaper om programmet för att enkelt kunna fortsätta med fördjupande kurser eller mer avancerad litteratur.

Författare

Simon Nilsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..