Sök:

Förslag till marknadsplan - PokerPayback.com

Detta arbete syftar till att utforma ett förslag till marknadsplan åt PokerPayback, en affiliate-verksamhet inom spel- och casinobranschen i uppstartningsfasen. En affiliate-sida dirigerar trafik från sin webbsida till en annan mot ersättning. Denna marknadsplan skall hjälpa PokerPayback i etableringsfasen, men skall även vara vägledande i framtida arbete. Som ramverk för utformandet av marknadsplanen används Kotlers sjustegsmodell som utgår från en verksamhets mission. Den metod som används är främst kvalitativ i sin natur då en intervju ligger till underlag för en intern och en extern analys. Vidare utförs även en konkurrentanalys genom observation av de två huvudsakliga konkurrenternas respektive webbsidor. Det resultat som nås presenteras i form av en handlingsplan bestående av förslag till konkreta marknadsföringsåtgärder som PokerPayback bör vidta. Det är vår åsikt att PokerPayback bör satsa på olika promotionsåtgärder såsom exempelvis SEO, annonsering via egna affiliates samt exponering av branschnyheter. SEO, även kallat sökmotorsoptimering, syftar till att placera en webbsida så högt upp som möjligt på en sökmotor, exempelvis Google. Vidare bör PokerPayback hela tiden sträva efter att förbättras och av den anledningen bör besökarna uppmuntras till att lämna feedback samtidigt som de egna funktionerna regelbundet ses över.

Författare

Johan Ward Niclas Ryhage

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..