Sök:

Förbättring av dammutsugningsanläggning

FOU-Station, LKAB Malmberget


FOU-stationen är en anläggning där man bedriver forskning och utveckling av LKAB'sprodukter. När den byggdes installerades även en dammutsugningsanläggning för att ta hand om damm som bildas vid krossning, siktning etc. Efter ett antal ombyggnationer och utbyten av utrustning fungerar nu denna dammutsugningsanläggning väldigt dåligt. Jag har gjort en utredning för att ta reda på varför det inte fungerar och vad man kan göra åt problemen.

Författare

Magnus Paavola

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..