Sök:

Flygkapning och ambassaddrama

Hur terrorhändelser iscensatts i svenska kvällstidningar 1970 ? 1975


Inom mediaforskning anva?nds en teori om hur tidningar iscensa?tter sina nyheter. Iscensa?ttningar kan liknas vid hur med hur en pja?s arrangeras pa? en teaterscen och teorin har tagits fram av Gert Z. Nordstro?m. Hittills har teorin om iscensa?ttningar enbart anva?nds pa? nyheter skriva under 1990-talet och frama?t. Den ha?r uppsatsen a?mnar till att anva?nda teorin till att se hur svenska kva?llstidningar iscensatt sin rapportering spektakula?ra fall under 1970- talet. Fallen som pro?vas a?r tva? av de fo?rsta terrorattackerna i Sverige, flygkapningen pa? Bulltofta och Va?sttyska ambassaddramat. Fo?rutom att anva?nda teorin fo?r att se hur tidningarna iscensatt sin rapportering pro?vas a?ven teorin om iscensa?ttningar fo?r att se om den fungerar pa? a?ldre material. Materialet som teorin appliceras pa? a?r de tre fo?rsta dagarnas rapportering fra?n varje ha?ndelse som publicerats i de, nationella kva?llstidningarna Aftonbladet och Expressen. Analys av materialet visar tidningarna i stort anva?nder sig av episk iscensa?ttning dvs. nyheten framsta?lls som na?got speciellt i en sto?rre ha?ndelse. Vidare visar analysen att det inte fo?religger na?gra problem att anva?nda teorin om iscensa?ttningar pa? material fra?n den underso?kta perioden 1970 ? 1975. 

Författare

Sam Löthén

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..