Sök:

Flerspråkiga elever i en enspråkig norm Konstruktioner av kategorin svenska som andraspråkselever i skolans styrdokument


Masteruppsats, SVA240, 30 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vt-2015Handledare: Anna LyngfeltExaminator: Benjamin Lyngfelt

Författare

Frida Siekkinen

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..