Sök:

FÖRSKOLEBARNS TALUPPFATTNING

Studie av 15 barn från 3 till 5 år med fokus på antal


Tanken med detta arbete är att ta reda på förskolebarns kunskaper om taluppfattning med fokus på antal. Studien genomfördes i en förskola i Mellansverige med 15 barn från 3-5 år för att se skillnaden i taluppfattning mellan dessa åldersgrupper men även mellan jämnåriga. Vidare ville jag genom observation ta reda på vilka aktiviteter som görs i förskolan för att kunna utveckla barnens förståelse och tänkandet inom taluppfattning. Resultatet av intervjun visar att barnen har stor förmåga och förståelse kring klassificering och sortering oavsett ålder. Men 14 av de 15 barnen förstod inte antalskonservation. Observationen visar att klassificering och sortering ingår i aktiviteter som barnen brukar göra varje dag medan antalskonservation inte uppmärksammas. Denna studie hjälper förskollärare att ta reda på barnens taluppfattning för att utifrån det anpassa aktiviteter efter barnens förmåga och göra lärandet intressant och lustfyllt.

Författare

Susana Valencia Olsson

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..