Sök:

Examensarbete röst

Vilja-Louise Examenskonsert & Stilanalys Æ - Vokal duo


?Min magiska värld? är en textil installation avsedd att fungera som en sagohörna i ett bibliotek för barn i förskoleåldern. Med utgångspunkt i 3 mönster skapas en fantasivärld som möter barn på bibliotek. Mönstrade ylletyger har tillverkats för att sedan filtas och placeras i rummet. Meningen med mönstren är att skapa en känsla av skog, harmoni och delaktighet i rummet.

Författare

Vilja-Louise Skough Åborn

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..