Sök:

Ensamhetsmotivet hos Ivar Arosenius


Uppsatsen behandlar ensamhetsmotivet hos konstnären Ivar Arosenius. Ensamhetsbilderna delas in i olika kategorier efter motiv och stämningsläge. Bilderna analyseras sedan med fokus på symbolistiska tendenser, återkommande teman och influenser från andra konstnärer.

Författare

Niclas Franzén

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..