Sök:

En kombination av Bluetooth och LabVIEW för ett universellt mätdatorsystem inom medicinsk teknik


Examensarbetet är utfört på Linköpings Universitet, Institutionen för Medicinsk Teknik och bygger på att undersöka möjligheterna för trådlös överföring av mätvärden via Bluetooth. Mätningarna gäller två olika hårdvaror som med metoden PPG mäter blodflöde, en ny förenklad hårdvara och en mer avancerad och tidigare utvecklad hårdvara. Arbetet är tvådelat, under första delen upprättades en kommunikation med Bluetooth och två metoder för överföring av data undersöktes. Under andra delen togs ett gränssnitt fram i utvecklingsmiljön LabVIEW för styrning av hårdvarorna samt för åskådliggörandet av mätdata. Metoderna som undersöktes för dataöverföring är att antingen kontinuerligt skicka samplat data direkt från en AD-omvandlare eller att fylla bluetoothmodulens minne för att därefter skicka samtliga värden samtidigt. För utvärdering av vilken metod som passar bäst för ändamålet diskuteras för- och nackdelar, samplingshastigheter undersöks och redovisas med hjälp av tabeller och grafer. Examensarbetet har resulterat i en grund för fortsatt utveckling av trådlös anpassning av mättekniska ändamålinom medicinsk teknik.

Författare

Alexander Hjelm-Andersson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..