Sök:

En jämförelse av matematikundervisningen mellan den kommunala skolan och Montessoripedagogiken


Med mitt examensarbete vill jag göra en jämförande litteraturstudie mellan den kommunala skolans grundsyn och Montessoripedagogikens grundsyn inom ämnet matematik. Hur lär man ut matematik inom de två skolformerna? Vilka likheter och vilka skillnader finns? Min litteraturstudie omfattar bl.a. Lpo 94, styrdokument, svensk matematikdidaktisk forskning, samt åtskilliga böcker om Maria Montessori och hennes pedagogik. Undersökningen gäller matematiken i skolans år 1-3. Matematikområden som jag kommer att redogöra för är positionssystemet, tabellinlärning, taluppfattning, vardagskunskaper, problemlösning och algoritmer. Maria Montessori har utvecklat en hel del didaktiska material. Jag har valt ut ett fåtal som bygger på ovanstående matematikområden. Gemensamma begrepp och tankar som jag fann inom de båda skolformerna var följande: ? lärandet måste vara meningsfullt ? korrekta begrepp och språk tränas tidigt, symbolspråket förs in senare ? laborerande med strukturella material är nödvändigt för taluppfattningen ? barnet måste få arbeta i egen takt och efter egna behov, omväxlat med att få arbeta i grupp ? målet med arbetet bör vara tydligt för barnet

Författare

Jessica Nilsson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..