Sök:

En guide till en guide

en förstudie till lanseringen av en barnvagnsguide i Stockholms city


Syftet med denna uppsats är att göra en förstudie av marknaden inför en eventuell lansering av en guide för föräldrar med barnvagn i Stockholms innerstad. Vår uppdragsgivare, Prampushers, är ett Hongkongbaserat företag som vill få en indikation på huruvida Stockholm utgör en framtida marknad. Till vår hjälp har vi bland annat gjort en marknadsundersökning där vi har intervjuat föräldrar med småbarn för att få en bättre insikt inför lanseringen. Utifrån denna i kombination med identifiering av konkurrenter samt undersökning av marknadens storlek har vi bland annat presenterat ett förslag till marknadsplan för guiden.

Författare

Marie Louise Rösiö Katarina Westerlund

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..