Sök:

En analys av galleriorna i Västerås och Norrköping

Ett centrumledarperspektiv


Media har i flera år skrivit om att centrumhandeln i många städer har en negativ tillväxt. De externa köpcentrum har under den senaste tiden haft en positiv tillväxt. Under de 10-20 senaste åren så har stora detaljhandelskedjor haft som strategi att etbalera sina nya butiker i de externa köpcentrumen. När de väljer att etablera sig där så ökar konkurrensen för centrumgalleriorna. Syftet med denna uppsats är ta reda på centrumledarnas syn på situationen för centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen i Västerås och Norrköping.Åtta centrumledare på centrumgallerior och externa köpcentrum i Västerås och Norrköping har intervjuats samt en fastighetsmarknadsutvecklare i Norrköping. De var sex män och tre kvinnor med en medelålder på 44 år. Vi valde att undersöka bokslut från de företag som förvaltar galleriorna och de externa köpcentrumen för att kunna få en mer opartisk bild.  Sammanfattningsvis så visar det sig att det råder en överetablering av centrumgallerior i Västerås och i Norrköping så har konkurrensen ökat markant de senaste åren. Städerna visar en tendens till att ett externt köpcentrum har vuxit sig större och tagit marknadsandelar av centrumgalleriorna och de övriga externa köpcentrumen. I båda städerna ser de externa köpcentrumen centrumgalleriorna som ett komplement till deras handel men centrumgalleriorna ser de externa köpcentrumen som en konkurrent. 

Författare

Gustaf Åhman Arvid Arfwidsson

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..