Sök:

Efter examen

24 småskollärarinnors berättelser 1952-1954


Uppsatsen bygger på den vandringsdagbok som skrevs under 1952-1954 av 24 nyutexaminerade småskollärarinnor från Norrköpings småskoleseminarium. De hade enats om att skriva brev i dagboksform omfattande tre sidor brevtext och sedan låta boken cirkulera runt till samtliga författare. Boken skulle i första hand spegla deras arbete som lärarinnor och viktiga delar av deras privatliv. För några år sedan skänktes böckerna, 23 av 25, till Arbetets museum i Norrköping. Jag har tagit del av breven som omfattar lärarinnornas första arbetsår och försökt analysera deras arbete, privatliv, föreningsliv och deras hemligheter som det speglas i vandringsdagboken. De flesta anställdes bara på korta vikariat. En tredjedel förlovade eller gifte sig under det första året och några födde barn. Umgänget bestod av nya kolleger och av kontakt med gamla vänner från seminarietiden. De intresserade sig mycket litet för aktuella politiska, kulturella eller sociala problem. Vissa frågor, privata eller i skolan, behandlas inte i brevtexterna.

Författare

Ethel Nilsson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för SocialantropologiFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..