Sök:

Effekter av ett minskat exportstöd- en studie av EU

s fjäderfäköttnäring


Denna studie behandlar EU:s fjäderfänäring och undersöker effekterna av den nya policyn som huvudsakligen består av ett minskat exportstöd. Uppsatsen studerar effekterna på produktion och export. De förväntade effekterna vid ett avskaffande av exportstöd är att både produktion och export ska minska. Denna studie visar, genom att undersöka förändringarna i producerad och exporterad kvantitet från och med 1995 då den nya poliyn började gälla, att i detta fall påverkar andra faktorer produktion och export mer än det minskade exportstödet. Förändringar i konsumenternas preferenser är en faktor som inverkar på produktion och export.

Författare

Bodil Palmberg

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..