Sök:

ETIK OCH GAMEPLAY

Inverkan av spelarens erfarenhet på moraliskaval i spel


Vad var viktigast? Moralen eller spelet? Enligt Miguel Sicart så beror det på din erfarenhet. Den här undersökningens huvudsyfte var att ta reda på: Hur påverkas en spelare vid moraliska val av sin tidigare spelerfarenhet? För att testa detta byggdes ett spel med moraliska val som testpersoner sedan fick spela och svara på frågor om varför de gjorde de valen. Enligt den här undersökningen är spelet viktigast för dom som spelar mycket, medan moralen är viktigast för dom som spelar mindre. En framtida undersökning skulle kunna avgöra om detta är bra eller dåligt.

Författare

Jerker Nord

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..