Sök:

ELITFOTBOLLSSPELARE OCH VISUALISERING

                                                                                           EN STUDIE OM VISUALISERINGSUPPLEVELSER, MEDVETENHET OCH FÖRÄNDRINGAR I VISUALISERINGSMÖNSTREN


Experiences in Sport (IPIES; Weibull 2008a) användes som mätinstrument. Resultatet visade att det var stora skillnader mellan spelarnas generella och specifika visualiseringsupplevelser. Resultatet visade även att på en stor dynamik i spelarnas visualiseringsmönster. Förändringar i spelarnas visualiseringsmönster kan förklaras utifrån Action Theory (Nitch, 1985). Vidare visade studie att spelarnas medvetenhet ökade under undersökningsperioden. Framtida forskning rekommenderas att beakta såväl minnets roll, som idrottarnas medvetenhet.

Författare

Henric Lilja Kjetil Hagen

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..