Sök:

E-lojalitet

Vid din sida fo?r alltid?


Bakgrund: Internet har skapat nya och billigare sa?tt fo?r konsumenter att genomfo?ra ko?p samt att so?ka efter information. Konsumenter a?r da?rfo?r sva?rare att beha?lla i det nya affa?rsklimatet. E-lojalitet beskrivs som den viktigaste faktorn fo?r e-handlare da? det skapar lo?nsamhet och ho?g avsikt fo?r upprepat ko?p. E-handlare beho?ver da?rfo?r bygga relationer till sina konsumenter med hja?lp av olika strategier fo?r att skapa e-lojalitet.Syfte: Syftet med studien a?r att utforska hur konsumenter pa?verkas av fo?retags strategier fo?r att fo?rso?ka skapa e-lojalitet.Metod: Kvalitativt utforskande tva?rsnittsstudie med fokusgrupper.Slutsats: E-handlare kan pa?verka konsumenter genom olika strategier. Strategierna kan anva?ndas i syfte att pa?verka konsumenterna till skapande av e-lojalitet. Pa? grund av fo?rutsa?ttningarna pa? internet a?r e-lojalitet sko?rt och kan la?tt brytas om inte e-handlaren levererar efter konsumentens fo?rva?ntningar. 

Författare

Adam Ryding Alexander Qvarnström Jakob Wolfhagen

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..