Sök:

Dyslexi - om några elever på gymnasiet har utvecklat andra strategier för inlärningsprocessen


Björkman, Mikael & Magnusson, Jan (2009) Dyslexi. (Dyslexia). Skolutveckling och ledarskap, 90hp. Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Dyslexi ? är ett examensarbete och en C-uppsats på 15 högskolepoäng på lärarhögskolan i Malmö. Intresset för dyslexi startade hos författarna under deras utbildning till lärare då de kom i kontakt med just specialpedagogik. Syftet med arbetet har varit att undersöka om elever med dyslexi utvecklar andra metoder för inlärning. Som metod har författarna använt sig av kvalitativa forskningsintervjuer och en undersökande enkät. Resultatet kan ses som en paradox till frågeställningen då vi fått reda på att de utvecklar andra metoder, men att vi dock inte vet hur det går till. Nyckelord: dyslexi, gymnasiet, självförtroende, specialpedagogik, yrkesutbildning

Författare

Mikael Björkman Jan Magnusson

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..