Sök:

Drama

en undersökning om barns trygghet stärks genom drama


Syftet med vårt utvecklingsarbete var att se om det med hjälp av drama gick att stärka tryggheten hos barn. Vi valde att utföra vår undersökning i en grundskoleklass i Kiruna kommun. Undersökningsgruppen bestod av tre utvalda barn, en pojke och två flickor. Undersökningen genomfördes med hjälp av barnobservationer, frågeformulär samt en intervju med praktikhandledaren. Efter observationerna noterades minnesanteckningar. För att se om tryggheten hade stärkts jämförde vi våra observationer, frågeformulär samt intervjun. Resultatet av undersökningen visade att drama stärkte tryggheten hos de tre barnen.

Författare

Aini Honkala Katrine Larsborg Nina Thornberg

Lärosäte och institution

Luleå/Lärarutbildning

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..