Sök:

Det moderna Torpet

En studie i ombyggnation av äldre byggnader


Uppsatsen handlar om hur en äldre byggnad av torp-liknande slag kan renoveras till att bli enbyggnad av modern standard. Detta görs genom att stegvis gå igenom de delar som behöveruppdateras och ge exempel på hur de kan förbättras för att nå upp till en modern standard.Samtidigt har även två modeller gjorts. En i ?Revit Structure? över byggnadens konstruktion,men även en i ?Revit Architecture? där en möjlig ny planlösning ges. Till slut mynnar detta uti ett förlag till ny planlösning som innehåller alla de beståndsdelar som behövs för att skapa enmodern bostad. Slutsatsen med arbetet blir att det är möjligt men krävs en hel del grundarbeteför att lyckas, framförallt om ett av huvudsyftena är att bevara så mycket som möjligt av byggnadensursprungliga karaktär. Från modellen kan även ritningar tas fram för att skapa bygghandlingarenligt BH90.

Författare

Marcus Tynnhammar

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..