Sök:

Det-konstruktioners betydelse Hur svenska konstruktioner med formellt och egentligt subjekt realiserar processer


Magisteruppsats i svenska språket, 15 hpSV2140 VT 2015Handledare: Elisabet Engdahl

Författare

Kajsa Thyberg

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..