Sök:

Den tecknade Pippi Långstrump - något obehagligt som krafsar på liveversionen?


Syfte:Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur Pippi Långstrump, Tommy samt Annika framställs i dessa två filmer genom en jämförelse mellan de tecknade respektive otecknade karaktärerna.Detta syfte tänker jag uppfylla genom följande frågeställningar:Vilken bild ges av Pippi Långstrump i livefilmen jämfört med den nyare tecknade versionen? Vilka skillnader och likheter finns det? Stämmer den tecknade Pippi-bilden bättre överens med dagens barnkultur?Hur karaktäriseras rollerna Tommy och Annika i respektive film? Vilka skillnader och likheter finns det?Finns det slutligen någonting som man har lagt till respektive tagit bort från liveversionen i den tecknade versionen när det gäller äventyr som Pippi hamnar i? I så fall vad/vilka?Metod:Jag har i denna uppsats använt mig av en kvalitativ metod. Syftet med en kvalitativ metod är att få en djupare kunskap än den som ges med kvantitativa metoder. Det finns dock en mängd olika former av kvalitativ metod och det är vanligt att man som forskare gör egna tillämpningar och tolkningar av metoden. Jag har gjort en jämförande film- och innehållsanalys av filmerna Pippi Långstrump flyttar in som liveversion respektive tecknad version. Resultat:Det jag har fått fram genom min undersökning är bland annat att de två filmerna inte genomgående har samma handling. Signaturmelodierna skiljer sig markant åt i text och musik. Kläderna som Pippi, Tommy och Annika skiljer sig åt i respektive filmer. Live-Pippi gör fler ovanliga saker än tecknade Pippi medan tecknade Pippi är oftare stark är live-Pippi. Live-Pippi revolterar mer mot auktoriteter, 17 gånger, jämfört med tecknade Pippis tio gånger. Till sist skiljer sig även färgsättningen åt i filmerna där de tecknade filmen har starkare och klarare färger jämför med spelfilmen.Slutsats:Den slutsats jag drar av min undersökning är att en tecknad karaktär och värld borde vara lättare att framställa som overklig och fantastisk, men ändå verkar live-Pippi mer otrolig tack vara den större kontrasten till sina mer ?vanliga? vänner, Tommy och Annika. Tecknade Pippi upplever jag inte som Pippi utan mer som en vanlig tecknad figur. Det speciella som live-Pippi har tycker jag har försvunnit när hon tecknades.

Författare

Elin Eklund

Lärosäte och institution

Luleå/Musikhögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..