Sök:

Den svenska vapenexporten i nyhetspressen

En studie i pressopinion


Denna studies fokus är att ge insyn i bilden av den svenska vapenexporten så som den framställs i press. Detta innebär hur vapenexporten diskuteras och presenteras i svensk nyhetspress. Finns det exempelvis någon skillnad hur i tidskrifter, lokala tidningar eller rikstäckande tidningar beskriver den svenska vapenexporten? Finns det skillnader i åsikter hos nyhetspress med borgerliga eller socialistiska åsikter i jämförelse med de politiskt obundna tidningarna och tidskrifterna. Varför skrivs det om svensk vapenexport och vilka ämnen samt aspekter tas upp? Samt i fallen när det protesteras mot vapenexporten, vem är det som det egentligen protesteras emot? Dessa är några av frågorna som denna studie strävar efter att besvara.I resultatet i denna studie ses en negativ bild av den svenska vapenexporten som råder i alla former av nyhetspress. Dess största motståndare kommer från det socialdemokratiska lägret då dessa tidningar och tidskrifterna visar en negativ bild av vapenexporten. 58 respektive 92 procent av deras texter om vapenexporten har en negativ inställning mot handel med krigsmateriel. Även den centerpartistiska nyhetspressen visar ett starkt motstånd med 60 procent negativa texter. Den nyhetspress som visar störst stöd för den svenska vapenexporten är de konservativa och moderata tidningarna som är positivt inställda till vapenexporten i 25 samt 20 procent av deras texter, strax efter kommer den borgliga nyhetspressen med 18 procent positiva texter. Den liberala och partipolitiskt obundna nyhetspressen har majoritet neutrala texter med 53 respektive 50 procent neutrala. 

Författare

Stefan Lachmann

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..