Sök:

Den objektiva andligheten

en diskursanalytisk studie av psykologiämnets etablering i Lund


Uppsatsen utforskar hur psykologiämnet etablerades i Lund. Detta undersöks genom en analys av Lunds förste psykologiprofessor Axel Herrlins diskursiva strid med bland andra spiritisterna under 1900-talets första år.

Författare

Moa Goysdotter

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Historiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..