Sök:

Den Vackra Vaginan

En litteraturstudie om kvinnlig könsstympning, kvinnlig kosmetisk intimkirurgi samt liknande företeelser i västvärlden


Denna C-uppsats är en litteraturstudie som tar upp kvinnlig könsstympning, något som cirka tre miljoner flickor utsätts för varje år, kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, en företeelse som ökar i västvärlden, samt liknande företeelser i västvärldens historia. Dessa jämförs med varandra samt används i en diskussion kring den fria viljan. Datamaterialet består av sex vetenskapliga artiklar, en avhandling, två rapporter samt en bok. Resultatet har analyserats och kodats enligt en kvalitativ dataanalys och sedan sammanställts för att svara på syftet och frågeställningarna. Kollektivismen och individualismen, feministiska teorier samt Maslows behovsteori har använts för att förklara och förstå de resultat som kommit fram. Slutsatserna är att det finns både likheter och skillnader mellan könsstympning och intimkirurgi och att den fria viljan är någonting mycket subjektivt. Slutsatserna är också att västvärldens historia innehåller ett förtryck mot kvinnor vilket visat sig genom att koppla kvinnliga åkommor till hennes kön.

Författare

Sara Täljeblad Monessa Sjöquist

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..