Sök:

Change in Working Time

The Effect on Human Resource Management


En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.

Författare

Linda Andrésdóttir

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..