Sök:

Byggmaterialhandeln Igår! Idag! Imorgon!


Syftet med vår uppsats är att undersöka om man utifrån historisk utveckling kan förstå framtiden för den svenska byggvarubranschen. Frågeställningar: Vilka strukturförändringar har skett inom byggvaru- branschen?Hur ser en aktör på situationen nu och i framtiden? Metod: Vi har använt oss av en branschstudiemetod för att förstå den historiska utvecklingen av byggvarubranschen. Därefter har vi använt oss av en fallstudiemetod för att förstå nutiden samt tendenser inför framtiden. Slutsats:Den svenska byggvarubranschen har genomgått en rad olika strukturförändringar. Idag karaktäriseras branschen av en hårdnad konkurrens mellan bygghandlarna där service, pris samt sortiment är viktiga konkurrensfaktorer. Framtiden kommer med all säkerhet ställa högre krav på bygghandlarna och deras varuhus.

Författare

Jakob Persson Max Gustafsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..