Sök:

Budgetlös styrning

en fallstudie av Handelsbanken


Budgeten a?r ett vanligt fo?rekommande styrmedel i fo?retag idag, dock har dess roll och va?rde fa?tt skarp kritik fra?n flera ha?ll. Det finns mycket forskning kring fo?r- och nackdelar med budget och a?ven kring alternativa styrverktyg, men endast lite material kring vad budgetlo?sa fo?retag anva?nder i praktiken.  Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och fo?rklara den budgetlo?sa styrningen, samt varfo?r fo?retag fra?nga?r den fasta a?rsbudgeten. Uppsatsen har byggt pa? en kvalitativ studie av ett fo?retag och det empiriska materialet har insamlats genom en personlig intervju. Underso?kningen har visat att nyckeln till ett va?l fungerande budgetlo?st system a?r en decentraliserad organisation med tydlig fo?retagskultur och ma?l samt med kostnadseffektivitet i centrum. Vi tror dock inte att en decentraliserad organisation a?r ett krav fo?r att det budgetlo?sa systemet ska fungera, men att decentralisering i ett budgetstyrt fo?retag inte a?r det ultimata fo?rha?llandet om ma?let a?r maximal lo?nsamhet.

Författare

Pernilla Fahlman Carina Hoffmann

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..