Sök:

Broprojektering med 3D-cadverktyget Revit Structure


Det är allt vanligare med 3D-projektering inom byggbranschen för att förbättra och effektivisera bland annat kollisionskontroll, ritningsframställning och mängdberäkningar. 3D-modellering har kommit långt i utvecklingen när det gäller husbyggnad men för mark & anläggningskonstruktion har utvecklingen varit begränsad. Jämfört med traditionella, tvådimensionella CAD-modeller är en tredimensionell CAD-modell uppbyggd på ett annorlunda sätt med objekt istället för ? linjer och streck?. Idag finns det många olika programvaror som erbjuder möjligheten att genomföra 3D-projektering. Autodesk är en av de större aktörerna på marknaden och Revit är ett Autodeskutvecklat 3D CAD-program som är framtaget för arkitekter och konstruktörer/ projektörer med tre olika applikationer anpassat efter vad som ska projekteras: Revit Architechture, Revit Structure och Revit MEP.Ett behov av 3D broprojektering inom anläggningskonstruktion har de senaste åren diskuterats mer och mer. Vectura beslutade att använda 3D- cadverktyget Revit Structure då en tre dimensionell CAD- modell skulle tas fram. Syftet med examensarbetet är att utveckla kompetensen, gällande broprojektering i Revit Structure, för både examensarbetaren och Vectura.En järnvägsbro över lokalväg i Knappsmåla används som bas för studien. Först beskrivs hur processen planeras och modelleras genom att använda cadverktyget Revit Structure. Därefter redovisas vilka problem som uppkommit under arbetets gång. Rapporten avslutas med rubriken ?Diskussion och slutsatser? där det påvisas vilka fördelar och nackdelar som finns med Revit Structure jämfört med traditionell broprojektering. Resultatet kan riktas mot praktiskt användning av hur Revit Structure fungerar för broprojektörer.

Författare

Jinchun Song

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..