Sök:

Bluetooth Low Energy som trådlös standard för hemautomation

Allmänheten har en stor efterfrågan av produkter inom området för hemautomation. Den senaste bluetoothstandarden Bluetooth Low Energy skapar nya möjligheter för intressanta produkter som underlättar vardagen. Lösningar som IR och Wi-Fi ger inte de förutsättningar som krävs för att på ett energisnålt och praktiskt sätt erbjuda sådana produkter, något som Bluetooth Low Energy gör. I denna rapport diskuteras standarden i syfte att redogöra för hur den kan användas för att automatisera ett hem.För detta examensarbete implementerades en strömbrytarprototyp och en iOS-applikation, vilka användes för att unders öka och påvisa ett koncept för hur tekniken kan tillämpas för hemautomation. Resultaten visar att teknikens räckvidd är dess främsta begränsning. Likaså visas hur signalstyrkan kan användas som en utlösande faktor för att styra en strömbrytare.Denna rapport redogör också för hur systemet uppnår interoperabilitet genom att implementera en utarbetad profil.

Författare

Albin Englund Magnus Suther

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Programvara och systemTekniska högskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..