Sök:

Biståndsorganisationers årsredovisningar. En studie av informationsvärde och tydlighet


För många människor är svält, krig och fattigdom en del av vardagen. Dessa människor kan få ett lättare liv med hjälp av bistånd från rikare länder. Biståndsorganisationerna är dock beroende av bidrag från allmänheten i form av till exempel pengar, volontärarbete eller reducerade kostnader. Lagarna för vad en årsredovisning ska innehålla är utvecklade med fokus på vinstdrivande företag, för att deras intressenter ska få den information som är viktig. Eftersom biståndsorganisationerna har en annan typ av intressenter kan det vara av intresse att se hur de har anpassat sig till gällande regler, och även ta reda på vilken övrig information som går att hitta i deras årsredovisningar.

Författare

Anna Åberg Johanna Salekärr

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..