Sök:

Biometriska system och säkerhet i dagens IT-system


Sekretessbelagd

Författare

Birgitta Dahlin

Lärosäte och institution

Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..