Sök:

Bilden av Tet-offensiven - En analys av bildmaterialet från tidningarna Life, Se, Expressen och Aftonbladets bilder från Tet-offensiven under Vietnamkriget i februari månad 1968


AbstraktMassmedierna har blivit en allt större del av vårt historieskapande och är med och skapar vår världsbild. Vissa pressbilder når närmast ikonstatus och blir våra referenspunkter när vi reflekterar över händelsen. Därför har jag valt att titta närmare på de bilder som har publicerats i den amerikanska bildtidningen Life, den svenska bildtidningen Se och de svenskakvällstidningarna Expressen och Aftonbladet under Tet-offensiven i februari 1968. I minundersökning har jag samlat in alla bilder från de aktuella tidningarna under perioden och kategoriserat dem efter grupperna militära, militära/civila och civila. Bilderna i kategorinmilitär var så många att jag valde att dela upp dem i underkategorierna strid, fångar, rutin och döda/sårade. Därefter har jag tittat närmare på bilderna för att få fram hur de olika parterna i kriget framställdes och vilka likheter och skillnader som fanns i materialet i de olika tidningarna. Därefter genomförde jag bildanalyser på en fyra slumpvist utvald bilder, en frånvarje underkategori i avdelningen militära. Min undersökning visar att tidningarna har haft tillgång till i stort sett samma bildmaterial men att vinklingen i reportagen skiljer en del beroende på vilken sorts bilder de väljer att fokusera på. Identifieringen skedde med deamerikanska trupperna och de vietnamesiska parterna utkristalliserades som de andra. Minundersökning visar att tidningarna har följande fokus.? Life Stort fokus på militära bilder med motiven döda/sårade och rutin.? Se Klart jämnast fördelning över de tre huvudkategorierna. Störst fokus på fångaroch de civila.? Expressen Fokus på militära bilder med motiven rutin och döda/sårade. Har även enstor andel bilder som berör de civila.? Aftonbladet Stort fokus på militära bilder med motiven rutin, döda/sårade och strid.

Författare

Magnus Karlsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..