Sök:

Betydelsen av organisatoriskt lärande

en fallstudie över volymplaneringsprocessen på Volvo Cars


Sekretessbelagd

Författare

Marlena Andersson Malin Larsson Malin Tolwers

Lärosäte och institution

Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..