Sök:

Barns lek

En studie om barns initiativ till lek i förskolan


 Studien berör barns initiativtagande till lek i förskolan. Inom det sociokulturella perspektivet använder barn kulturella redskap som hjälp för initiativ till lek. Studien har utgångspunkt från tidigare forskning som gjorts inom området. Studiens syfte är att undersöka hur barn i förskolan tar initiativ till lek. Studien baseras på barnobservationer och intervjuer med pedagoger och barn. Datainsamling har samlats in från två olika förskolor. Det framkom att de äldre barnen i förskolan använder sig mer av språket i sitt initiativtagande till lek medan de yngre barnen använder sig mer av kroppsspråket. Kroppsspråket är viktigt då barn kommunicerar med varandra i förskolan. I studien diskuteras de olika kulturella redskapen barnen använder vid initiativtagande till lek. De kulturella redskapen som barn använder sig av var språk, kroppen, imitation, blickar och föremål.

Författare

Malin Lindqvist Malin Svensson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..